Varme

Du bliver opkrævet et acontobeløb for varme hver måned.

Varmeregnskabet bliver opgjort én gang om året og resultatet afregnes over huslejen.

Acontobeløbet vil blive reguleret i enten positiv eller negativ retning såfremt varmeregnskabet udviser for stor difference.

Her kan du se varmeregnskabs-perioderne og hvornår regnskaberne forventes udsendt:

 

By

Regnskabsperiode

Forventet modtagelse

Vejle

1/6 – 31/5

August

Kolding

1/1 – 31/12

Marts

Esbjerg

1/1 – 31/12

Marts

Holstebro

1/1 – 31/12

Marts

Skive

1/6 – 31/5

August

 

OBS!

I ejendommen Frederiksgade 16 B, Skive, opkræves der ikke acontobidrag til varme, da lejemålene hér bliver opvarmet vha. el-radiatorer. Dette afregnes af lejer sammen med øvrigt el-forbrug.