Husorden

Du kan se Boligselskabet Lifas husorden her: Husorden - klik her

Husordenen er blevet udleveret og underskrevet ved indflytning, og er på lige fod med lejekontrakten et juridisk bindende dokument, hvis regler skal overholdes.

Overtrædelse af husordenens bestemmelser kan medføre ophævelse af lejemålet.