Opsigelse, istandsættelse mv.

Her finder du vejledninger og svar på spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med opsigelse/fraflytning:

Opsigelse

Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Opsigelsen skal altid afgives skriftligt, og dette kan gøres via brev, e-mail eller ved hjælp af én af vores blanketter. Hvis en part i lejemålet skal fraflytte, er andre procedure gældende. Når vi har modtaget din opsigelse, sender vi en bekræftelse til dig. via mail.

Fraflytning

Du skal fraflytte lejemålet 14 dage før din løsningsdato af hensyn til istandsættelse. Du hæfter for husleje og forbrugsafgifter for denne 14 dages periode.

Eksempel:

  • Du opsiger dit lejemål den 1. januar
  • Du skal fraflytte lejemålet senest den 15. marts
  • Du hæfter for lejemålet til den 31. marts (løsningsdato)

Fremvisning

Det er vigtigt at du oplyser dit telefonnummer, så vi kan få fat i dig i forbindelse med fremvisning af dit lejemål. Lejer har iflg. lejelovens § 73 pligt til at give udlejer adgang til fremvisning af lejemålet i opsigelsesperioden.

Du behøver ikke selv være til stede, da der altid vil være en repræsentant for Boligselskabet Lifa med ved fremvisninger.

Istandsættelse

Lejemålet skal istandsættes inden det genudlejes.

Istandsættelsesarbejdet udfærdiges af Boligselskabet Lifa og betales af fraflyttende lejer.

Hvor meget der skal laves aftales ved et fraflytningssyn.

Fraflytningssynet skal foretages når dit lejemål er helt tømt og rengjort (husk kælder-/loftsrum).

Ring og aftal tid med vores administrator (hans telefonnummer vil stå på din opsigelsesbekræftelse) eller ring til administrationen på tlf. 75 83 18 18.

Ved fraflytningssynet udfærdiges en fraflytningsrapport, som dokumenterer hvor meget du hæfter for. Fraflytningsrapporten udfærdiges, sendes og underskrives elektronisk.

Hvis du selv vil stå for istandsættelsesarbejdet, tillader Boligselskabet Lifa gerne dette på betingelse af, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt, i håndværksmæssig kvalitet, med kvalitetsmaterialer samt at dette er aftalt på forhånd med Lifa.

Fraflytningssyn skal foretages både før og efter istandsættelsesarbejdet mht. godkendelse.

Depositum

Ved indflytning har du betalt 1-3 måneders depositum. Dette depositum skal være med til at dække det istandsættelsesarbejde, som er nødvendigt, når du fraflytter lejemålet. Se ovenfor.

Løsningsdato

Du hæfter for lejemålet i 3 måneder efter opsigelse. Du kan kun opsige dit lejemål til den 1. i en måned.

Hvis du er ude af lejemålet før de normale frister, vil Boligselskabet Lifa forsøge at genudleje det så hurtigt som muligt, men det er vigtigt at du gør opmærksom på dette straks ved opsigelsen.

Du skal stadig være fraflyttet 14 dage før ny genudlejning af hensyn til istandsættelsen.

Så snart der flytter en ny lejer ind, hæfter du naturligvis ikke for lejemålet længere.

Hvis lejemålet ikke kan genudlejes før din løsningsdato, hæfter du for lejemålet indtil denne dato.

Opgørelse

Du vil modtage afregning for de ved fraflytningssynet aftalte istandsættelsesarbejder ca. 14 dage efter din løsningsdato.

Forbrugsopgørelser

El-opgørelse

Afregning for el-forbruget for dit fraflyttede lejemål kommer fra dit elselskab umiddelbart efter din løsningsdato.

Varmeopgørelse

Afregning for varmeforbruget for dit fraflyttede lejemål kommer fra Boligselskabet Lifa. Varmeregnskabet bliver kun opgjort én gang om året. Afhængig af hvilken ejendom du har boet i, vil du modtage varmeopgørelse i enten marts eller august måned.