Til- eller fratræde lejekontrakt

Tiltrædelse til lejekontrakt

Hvis du ønsker din samlever eller ægtefælle tilføjet til din lejekontrakt skal Boligselskabet Lifa modtage en skriftlig samtykkeerklæring, som er underskrevet af begge parter. Samlever eller ægtefælle skal være tilmeldt adressen på Folkeregistret.

Hent blanket: Tiltrædelse til lejekontrakt - klik her

Ophævelse af samliv, separation, skilsmisse mv.

Hvis du i tilfælde af ovennævnte ønsker at fratræde lejekontraktens rettigheder og forpligtelser skal Boligselskabet Lifa modtage en skriftlig samtykkeerklæring, som er underskrevet af begge parter. Hvis i ønsker at opsige lejligheden helt, gøres det via. en skriftlig opsigelse ved hjælp af en af vores blanketter.

Hent blanket: Fratrædelse af lejekontrakt - klik her