Klager

Hvordan klager jeg?

Er du stærkt generet af en anden beboers adfærd, kan du klage til Boligselskabet Lifa.

ALLE klager skal indgives skriftligt, for at vi kan gå videre med sagen.

Når vi modtager en skriftlig klage over en beboer, som indikerer en overtrædelse af Boligselskabet Lifas husorden (ordensreglement), vil vi kontakte vedkommende skriftligt med påbud om at ændre adfærd. Såfremt lejeren ikke ændrer adfærd kan Boligselskabet Lifa ophæve lejemålet.

Du vil altid være anonym som klager i første omgang, men hvis sagen ender i retten, vil anonymitet ikke længere være muligt.

Alle lejere skal overholde Boligselskabet Lifas husorden, som kan downloades her:

Husorden - Dansk Husorden - Engelsk

Generelt

I Boligselskabet Lifas ejendomme skal lejere udvise god skik og orden, som ikke er forstyrrende for ejendommens gode boligmiljø, og lejere skal have for øje, at de er borgere i samme ejendom og samme by.

Beboere skal derfor udvise fordragelighed og bestræbe sig på et godt forhold til medlejere, vel vidende at det modsatte vil virke ødelæggende for boligmiljøet.